PREZYDIUM ZARZĄDU
WOJEWÓDZKIEGO

Przewodniczący
Janusz Markiewicz
Związek Zawodowy Kapitanów
i Oficerów
tel./fax  091 422 16 84
kom. 0 606 468 867
info@zzkptiof.nw.pl

www.zzkptiof.nw.pl

Wiceprzewodniczący

Tadeusz Wojtasik
Związek Zawodowy Kapitanów i Oficerów
tel./fax  091 442 16 84
kom. 0 609 027 224
info@zzkptiof.nw.pl

www.zzkptiof.nw.pl

Małgorzata Szymankiewicz
Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pielęgniarek i Położnych
tel./fax  091 454 10 07 w. 487
kom. 0 609 947 261

Waldemar Badełek
Ogólnokrajowe Zrzeszenie
Związków Zawodowych
Pracowników Ruchu Ciągłego
tel./fax  091 317 32 08
kom. 0 601 916 744
zzprc@zchpolice.com
www.zzprc.police.pl

Kryspin Pawlicz
Związek Zawodowy Inżynierów i Techników
tel. 091 316 57 43
fax. 091 315 42 82
kom. 0 605 910 611
spec14@dolnaodra.com.pl
www.zzit.police.plCzłonkowie Prezydium

Ryszard Borkowski
Lechosław Czyż
Krzysztof Rogoziński
Zbigniew Ignaszak
Zdzisław Piekarz
Bogusław Lalik


aktualne informacje na temat
FZZ można znaleźć na stronach:
http://www.fzz.org.pl
http://zzit.home.pl

http://www.kki.pl/ozzzprc
http://www.zzkptiof.nw.pl