Forum Związków Zawodowych
ZARZĄD WOJEWÓDZKI             WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
Siedziba - Z Z Kapitanów i Oficerów, ul. Żubrów 6, 71-616 Szczecin tel./fax 091 422 16 84,  0 606 468 867
RKS: 00000087470 Regon: 093043340  NIP: 554-24-77-994 konto: Kredyt Bank o/Bydgoszcz 15001360-121360051090